Seura / Sällskapet

  • Ota yhteyttä verkon kautta / Tag kontakt via nätet !
  • Postiosoite: Pernajan Agricola-Seura, c/o Kai Nieminen, Baggbölen koulutie 11, 07740 Gammelby.
  • Jäseneksi? Maksa jäsenmaksu 10 euroa tilille FI82 4055 0012 5287 62 / Bli medlem? Inbetala medlemsavgiften 10 euro på kontot FI82 4055 0012 5287 62
  • Seuran säännöt PDF-muodossa / Sällskapets stadgar i PDF-format (på finska)
  • Hallituksen jäsenet / Styrelsemedlemmar: Kai Nieminen (puheenjohtaja / ordförande), Tuovi Putkonen (varapuheenjohtaja / viceordförande), Emilia Näri (sihteeri / sekreterare), Marjo Vuokko (rahastonhoitaja / skattmästare), Mikko Idlax (jäsen / medlem), Mia Aitokari (varajäsen / suppleant), Mona Fuhrer (varajäsen / suppleant), Nina Fogelberg (varajäsen / suppleant), Elina Mieskolainen (varajäsen / suppleant)
  • Pernajan Agricola- Seura perustettiin v. 2005. Yhdistyksen tarkoituksena on Mikael Agricolan muiston vaaliminen sekä kulttuuritoiminnan harjoottaminen hänen synnyinseudullaan. Toimintakertomuksia, pöytäkirjoja ym. löydät täältä. / Agricola-Sällskapet i Pernå grundades år 2005. Föreningens syfte är att värna om Mikael Agricolas minne och att bedriva kulturverksamhet på hans födelseort Verksamhetsberättelser, protokoll mm finner du här.

V. 2006 perustettu, Turun seudulla vaikuttava Mikael Agricola-Seura määrittelee itsensä monitieteiseksi ja pyrkii edistämään Agricolan perinnön tieteidenvälistä tutkimusta. / Mikael Agricola-seura, som verkar i Åbotrakten, anger som sitt syfte att främja tvärvetenskaplig forskning om kulturarvet från Agricola (länk)