Agricolamuseet återuppstår i Forsby

Text: Nina Björkman-Nystén
Foto: Jan Heino

Reportage i Nya Östis, juli 2020:

Agricolamuseet öppnade den första juli, en öppningsfest ordnas den 10 juli klockan 17, festen är öppen för alla. Då blir det musik, tal, diskussion och servering, en festlig tillställning utlovas. Museet är öppet från onsdag till söndag, klockan 12 – 17. Hantverk som inspirerats av Agricola finns till försäljning, liksom böcker som passar i sammanhanget.

Agricolamuseet fanns i ena ändan av Prästgården i Pernåkyrkoby, i samband med kommunfusionen för drygt 10 år sedan packades största delen av museet i lådor, en liten del fanns kvar i Pernå närbibliotek.

Agricolasällskapet i Pernå har i åratal försökt hitta tak över huvudet åt museet nära Pernå kyrka, det mest naturliga området för att hedra socknens stora son, finska språkets fader Mikael Agricola.

Nu blir det Forsby, eftersom sällskapet inte har hittat något i kyrkbyn. Tillfälligt är det en bra lösning, säger ordförande Kai Nieminen. Platsen är central, den gamla banklokalen är rymlig. Men historiskt är den rätta platsen så när kyrkan som möjligt, målet är att inom rimlig tid kunna flytta dit.

Agricolamuseets främsta syfte är att vårda Mikael Agricolas minne, att sprida information om honom och att visa arkeologiska fynd från Medeltiden. Verksamheten bedrivs i samarbete med Museiverket.

Museet har en hel del föremål redan nu, det är naturligtvis meningen att museet ska växa och utvecklas. Samarbete har etablerats med Forsby byaförening, något som gagnar båda, säger byaföreningens ordförande Henry Laitinen.

De första besökarna guidas av Marjo Vuokko. Foto: Jan Heino

Föreningens verksamhet har lidit av att vi inte egentligen har haft någonstans att samlas. Det här gör gott åt byaföreningen, säger Laitinen.

Ett samarbete som Agricolasällskapets ordförande Kai Nieminen anser att bör fortsätta också när museet får ny adress. Museilokalen har förutom en utställningssal också ett mötesrum och kök, föreningsmedlemmar och andra kan förmånligt hyra in sig för möten.

Agricolamuseet öppnade den första juli, en öppningsfest ordnas den 10 juli klockan 17, festen är öppen för alla. Då blir det musik, tal, diskussion och servering, en festlig tillställning utlovas. Museet är öppet från onsdag till söndag, klockan 12 – 17. Hantverk som inspirerats av Agricola finns till försäljning, liksom böcker som passar i sammanhanget.

Marjo Vuokko och Tuovi Putkonen vid Agricolamuseets nyöppning. Foto: Jan Heino

Arbetet med att få igång museet kom i praktiken igång i början av juni. Flitigt talkofolk har planerat, packat upp sådant som har funnits i lådor i åratal, och skapat en ny illusion av den tid i början av 1500-talet när Mikael Agricola lärde sig läsa i Pernå kyrka. Museet har stor nytta av nyanställda övervakaren Michael Hellmans praktiska färdigheter.

-Jag trivs bra, säger Hellman. Det här trevligt, och omväxlande, och jag har kort väg till jobbet.